Nhân viên Thư viện Thiết bị trường học làm công việc gì?

Thư viện Thiết bị trường học là ngành học là ngành học trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý thư viện, giữ gìn…

Khóa học Chứng chỉ thư viện cấp tốc

Học Chứng chỉ Thư viện, Chứng chỉ Thiết bị trường học cấp tốc 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tại trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô!

Tuyển sinh liên thông Đại học Chính quy năm 2019

Trường Trung cấp Đông Đô tuyển sinh liên thông Đại học Chính quy năm 2019 các ngành CNTT, Thông tin thư viện, Tài chính ngân hàng, Kế toán!

Chương trình Đại học 4-5 năm cho học sinh Tốt nghiệp THCS và THPT

Sự lựa chọn mới dành cho các bạn học sinh đã Tốt nghiệp THCS với chương trình Đại học 5 năm nhiều lợi thế! Đăng ký ngay!

Tìm hiểu ngành Thư viện thiết bị trường học

Ngành Thư viện thiết bị trường học là gì? Công việc như thế nào, học ở đâu và được đào tạo những kỹ năng gì? Cùng tìm hiểu nhé!

Tầm quan trọng của ngành Thư viện trong xã hội ngày nay

Tầm quan trọng của ngành Thư viện trong cuộc sống hiện nay! Thư viện là một đơn vị không thể thiếu đặc biệt là tại các cơ quan nhà nước và trường học

Khóa học Trung cấp Thư viện thiết bị tại Hà Nội

Tuyển sinh khóa học Trung cấp Thư viện liên tục trong năm! Đăng ký ngay! – Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Đào tạo cấp tốc Trung cấp Thư viện thiết bị

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo cấp tốc Trung cấp Thư viện thiết bị. Lớp chứng chỉ 1, 3, 6 tháng! ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!