Tuyển sinh liên thông Đại học Chính quy năm 2019

Trường Trung cấp Đông Đô tuyển sinh liên thông Đại học Chính quy năm 2019 các ngành CNTT, Thông tin thư viện, Tài chính ngân hàng, Kế toán!

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Khoa học thư viện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên kết với trường Cao đẳng Sư phạm…

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành Quản trị văn phòng và Văn thư lưu trữ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên kết với…

Tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán đợt 2 năm 2016 từ Trung cấp lên Đại học – Trường Trung cấp Đông Đô – Đăng ký ngay!

Tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán

Trường Trung cấp Đông Đô liên kết với Đại học Mỏ tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán năm 2016. ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!