Chương trình 9+ Hướng đi mới dành cho học sinh Tốt nghiệp THCS

Chương trình 9+ dành cho học sinh Tốt nghiệp THCS hay học Trung cấp có thêm bằng THPT Quốc gia đang là một hướng đi với nhiều lợi thế lớn!

Tuyển sinh lớp pha chế đồ uống tháng 3/2017

Tuyển sinh lớp pha chế đồ uống tại Hà Nội tháng 3/2017! ĐĂNG KÝ NGAY! Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Học Pha chế đồ uống tại Hà Nội

Khóa học Pha chế đồ uống tại Hà Nội trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô - Tuyển sinh liên tục trong năm - ĐĂNG KÝ NGAY!

Khóa học pha chế đồ uống tại Hà Nội

Khóa học pha chế đồ uống tại Hà Nội - trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô! ĐĂNG KÝ NGAY! Cơ hội thực tập tại các nhà hàng, khách sạn lớn!