Khoá học Chứng chỉ 1 tháng, 2 tháng – Có lớp online

Khoá học Chứng chỉ 1 tháng, 2 tháng thời gian ngắn phù hợp với mọi đối tượng với 13 ngành học. Có lớp học online. Đăng ký ngay!

Khoá ôn thi Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Khoá ôn thi Chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL tại IT4Work – trung tâm đào tạo đầu tiên của ICDL Việt Nam. Tài liệu chuẩn từ ICDL. Đăng ký ngay!

Khóa học Chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin

Khóa học Chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin đáp ứng Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khóa học Chứng chỉ chuẩn kỹ năng…

Khóa học Chứng chỉ thư viện cấp tốc

Học Chứng chỉ Thư viện, Chứng chỉ Thiết bị trường học cấp tốc 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tại trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô!

Học Chứng chỉ Văn thư lưu trữ cấp tốc

Khóa học Chứng chỉ Văn thư lưu trữ cấp tốc 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tại trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô! Đăng ký ngay!

Đào tạo Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin

Khóa học chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin – Trường Trung cấp Đông Đô – ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Đào tạo chứng chỉ nấu ăn cơ bản & nâng cao

Đào tạo chứng chỉ nấu ăn cơ bản và nâng cao 1- 3 – 6 tháng – trường Trung cấp Đông Đô – ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!