Quy định về làm bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế quy định quy trình làm bài thi tổ hợp thí sinh cần lưu ý đối với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội có cùng một mã đề thi.

Khi phát đề thi, thí sinh phải kiểm tra mã đề thi bảo đảm chính xác, để đề thi dưới Phiếu trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi.

Thí sinh thi 3 môn thành phần liên tiếp

 • Thí sinh làm bài thi tổ hợp trên cùng một Phiếu trả lời trắc nghiệm.
 • Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định.
 • Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào, đề thi và giấy nháp môn thi đó sẽ được thu lại, đồng thời đề thi của môn thi thành phần kế tiếp sẽ được phát.
 • Đề thi, giấy nháp của bài thi độc lập, môn thi thành phần Sinh học, Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp không bị thu lại.

Quy định về làm bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 1 bài viết

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp

Bao gồm cả thí sinh Giáo dục thường xuyên thi tổ hợp bài thi Khoa học xã hội

Thí sinh thi 2 môn thành phần, có thể là 2 môn thành phần liên tiếp hoặc không liên tiếp. Việc liên tiếp hay không dựa trên lịch thi đã được Bộ GD&ĐT công bố, cụ thể thứ tự là:

Vật lý → Hóa học → Sinh học (KHTN) và Lịch sử → Địa lý → GDCD

 • Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.
 • Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút. Cán bộ coi thi thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi.
 • Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh, Cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thí sinh học, Giáo dục công dân).
 • Riêng đối với thí sinh chỉ thi 02 môn thành phần thứ nhất và thứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai, Cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của Cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

[Chính thức] Bộ GD&ĐT: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 2 đợt ảnh 1 bài viết

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp

Thí sinh thi 2 môn thành phần, có thể là 2 môn thành phần liên tiếp hoặc không liên tiếp. Việc liên tiếp hay không dựa trên lịch thi đã được Bộ công bố, cụ thể thứ tự là:

Vật lý → Hóa học → Sinh học (KHTN) và Lịch sử → Địa lý → GDCD

 • Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. 
 • Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản Phiếu Trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần

 • Thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.
 • Ngay sau khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thu Phiếu Trả lời trắc nghiệm, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thí sinh học và Giáo dục công dân).
 • Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai, sau khi thi xong môn thi cuối cùng theo đăng ký của thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ coi thi di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Thí sinh Hà Nội nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ chậm nhất vào ngày 15/6 ảnh 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiện vi phạm.

Thí sinh chỉ thi các môn thi thành phần sau môn thi thành phần thứ nhất của bài thi tổ hợp có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi của môn dự thi ít nhất 10 phút. Thí sinh phải giữ trật tự trong khi chờ được gọi vào phòng thi.

Nếu thí sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ và phải thực hiện đúng các quy định.

Nguồn Tuyển sinh số

»»» Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *