Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu cụ thể của 12 trường, khoa trực thuộc

Mới đây, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn và chỉ tiêu cụ thể của 12 trường và khoa trực thuộc.

Mức điểm sàn năm nay của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đều yêu cầu từ 18 điểm trở lên.

Ngưỡng điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn/bài thi tính theo thang điểm 30 với thí sinh thuộc khu vực 3, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.Riêng Trường Đại học Ngoại ngữ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thang điểm 40, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Còn các khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm sàn xét tuyển 12 trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2021 cụ thể như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 1 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 2 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 3 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 4 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 5 bài viết

 

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 7 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 8 bài viết

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn và chỉ tiêu ảnh 9 bài viết

»»» Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *