Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams cho các bạn sinh viên.

Hướng dẫn làm bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams

Bài viết có hướng dẫn cả trên máy tính và điện thoại.

Các bạn cũng có thể xem video hướng dẫn bên dưới (hãy click đúp vào màn hình video để xem toàn màn hình nhé)!

Video hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online sử dụng máy tính

Video hướng dẫn làm bài nộp bài thi online sử dụng điện thoại

Hướng dẫn các bước chi tiết làm bài thi online bằng hình ảnh

Bước 1: Bấm vào môn học có lịch kiểm tra / lịch thi:

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 1 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm vào môn kiểm tra/thi

Bước 2: Khi tới giờ thi, các bạn sẽ thấy có một thông báo Kiểm tra/Thi môn học trên giao diện lớp. Bấm vào nút Xem nhiệm vụ hoặc View assignment để vào giao diện của buổi thi

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 2 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm nút “Xem nhiệm vụ” / “View assignment”

Bước 3: Trong giao diện của buổi thi, các bạn cần lưu ý các thông tin sau:

  • Đến hạn… – Thời điểm hết giờ làm bài
  • Đóng vào… – Thời điểm dừng nộp bài – QUÁ THỜI GIAN NÀY CÁC BẠN SINH VIÊN SẼ KHÔNG THỂ NỘP BÀI NỮA!
  • Số điểm tối đa
  • Đề bài nằm ở mục Các tài liệu tham khảo. Các bạn bấm vào để xem đề.
Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 3 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Xem thông tin thời gian làm bài và xem đề

Bước 4: Làm bài kiểm tra/thi. Tùy theo yêu cầu của giáo viên bộ môn mà các bạn sẽ làm bài ra giấy, file Word hoặc file riêng tùy theo môn học cụ thể (excel, access…)

Hướng dẫn nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams

Chuẩn bị trước khi nộp bài kiểm tra/thi

  • Nếu làm bài ra giấy, các bạn cần chụp ảnh tất cả các trang bài làm của mình. Nếu bạn sử dụng máy tính để nộp bài, bạn cần chuyển ảnh vừa chụp vào máy tính (Trường hợp bạn sử dụng điện thoại thì không cần làm điều này).
  • Nếu làm bài trên máy tính, bạn cần bấm lưu file bài làm; sau đó đóng file bài làm lại.

Hướng dẫn nộp bài kiểm tra/thi

Bước 1: Nếu bạn đang mở đề bài trên máy tính, hãy đóng lại!

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 4 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Đóng đề thi lại nếu đang mở

Bước 2: Bấm vào nút “Thêm công việc” để bắt đầu tải bài kiểm tra/thi của mình lên

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 14 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm “Thêm công việc” để tải bài làm lên

Bước 3: Bấm vào nút “Tải lên từ thiết bị này”

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 5 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm “Tải lên từ thiết bị này”

Bước 4: Chọn ảnh chụp bài làm (nếu làm ra giấy) hoặc các file bài làm lưu trên máy tính. Bạn có thể chọn nhiều file một lúc. Sau đó bấm nút Open hoặc Thêm

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 6 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Chọn ảnh chụp, file bài làm

Bước 5: Đợi hệ thống tải file lên và bấm nút Hoàn tất. Trong trường hợp bạn thấy thanh báo tải lên không thay đổi, hãy bấm Hủy bỏ và thực hiện lại thao tác chọn file tải lên ở bước 2,3 và 4.

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 7 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Đợi file tải xong rồi bấm “Hoàn tất”

Bước 6: Nếu muốn chỉnh sửa bài đã tải lên, tại giao diện buổi thi, các bạn sẽ thấy danh sách các file mình vừa tải lên.

  • Nếu muốn xóa một file, hãy bấm vào nút ba chấm ở cuối file đó và chọn Loại bỏ
  • Nếu muốn thay 1 file bằng 1 file khác, hãy xóa file đó rồi thực hiện tải file mới lên theo bước 2,3 và 4
Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 12 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm nút “ba chấm” ở cuối file muốn xóa và chọn “Loại bỏ”

Bước 7: Bấm nút Nộp bài

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 8 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm “Nộp bài”

Chỉnh sửa lại bài thi sau khi đã bấm nút Nộp bài (trong trường hợp còn thời gian)

Lưu ý: Trong trường hợp đã bấm nút Nộp bài nhưng vẫn còn thời gian của buổi thi. Các bạn sinh viên vẫn có thể chỉnh sửa được bài thi của mình.

Cách làm như sau:

Bước 1: Bấm nút Hoàn tác nộp bài

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 10 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Bấm “Hoàn tác nộp bài”

Bước 2: Xóa các file muốn thay đổi, bằng cách bấm vào nút ba chấm ở cuối mỗi file rồi chọn Loại bỏ

Hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams ảnh 12 trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Bước 3: Bấm nút Thêm công việc và chọn các file mới để tải lên

Bước 4: Bấm lại vào nút Nộp bài

Trên đây là hướng dẫn làm bài và nộp bài thi online môn tự luận bằng Microsoft Teams cho các bạn sinh viên. Các bạn cần lưu ý về thời gian làm bài và thời gian hạn chót để nộp bài tránh việc quá thời gian sẽ không thể nộp được bài nữa!

»»» Cách khắc phục 3 lỗi hay gặp phải khi làm bài kiểm tra với Microsoft Teams

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đang đào tạo kết hợp giữa học online và học trực tiếp tại lớp tùy theo môn học! Các bạn quan tâm có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của trường tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *