Quyết định đưa chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin vào chương trình Trung cấp

Trường Trung cấp Đông Đô quyết định đưa chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và chương trình học Trung cấp!

Đào tạo Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin

Khóa học chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin – Trường Trung cấp Đông Đô – ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!