Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư – Lưu trữ tuyển dụng

Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư – Lưu trữ (viết tắt SCARMA) là một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Thông báo tuyển dụng!

Tuyển dụng ngành Nấu ăn

Trường liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội có nhu cầu muốn tuyển phụ bếp và nấu chính cho năm học mới. Xem thông tin ngay!

Tuyển dụng thư ký Thừa phát lại

Thông tin tuyển dụng thư ký thừa phát lại làm việc tại Hà Nội – Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng – trường Trung cấp Đông Đô

Tin tuyển dụng ngành Văn thư – Lưu trữ tháng 04/2017

Thông tin tuyển dụng ngành Văn thư – Lưu trữ tháng 04/2017 – trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo tới sinh viên