Tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán đợt 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán đợt 2 năm 2016 từ Trung cấp lên Đại học – Trường Trung cấp Đông Đô – Đăng ký ngay!

Tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán

Trường Trung cấp Đông Đô liên kết với Đại học Mỏ tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán năm 2016. ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!