Hướng dẫn điền phiếu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2021

Hướng dẫn thí sinh cách viết Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2021! Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét…

Đăng ký nguyện vọng trên Phiếu có được điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi?

Nhiều thí sinh thắc mắc liệu có phải đăng ký nguyện vọng trên tờ phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021 thì không được điều chỉnh nguyện vọng…