Lễ Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Lễ Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 – trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô!