Tin tuyển dụng ngành Văn thư – Lưu trữ tháng 04/2017

Thông tin tuyển dụng ngành Văn thư – Lưu trữ tháng 04/2017 – trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo tới sinh viên

Thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Thông báo Lịch thi Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 – trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô