Trung cấp Hành chính văn phòng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Trung cấp Văn thư lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Tài chính ngân hàng! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Khóa học Trung cấp Kế toán

Khóa học Trung cấp Kế toán phù hợp cho mọi đối tượng! Có lớp ngoài giờ hành chính! Lớp cấp tốc 8 tháng! Đăng ký ngay!

Khóa học Trung cấp Công nghệ thông tin

Khóa học Trung cấp Công nghệ thông tin với thời gian học linh hoạt, thời gian đào tạo ngắn, có lớp ngoài giờ hành chính! Đăng ký học ngay!