Xét tuyển học Trung cấp Luật ngắn hạn hệ Chính quy

Tuyển sinh lớp Trung cấp Luật ngắn hạn hệ Chính quy! Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô – ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Khai giảng lớp Trung cấp Hành chính văn phòng cấp tốc

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên tục khai giảng lớp Trung cấp Hành chính văn phòng cấp tốc! ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Xét tuyển hệ Chính quy Trung cấp Tài chính ngân hàng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh lớp Trung cấp Tài chính ngân hàng! Thời gian học linh hoạt! ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Đào tạo cấp tốc Trung cấp Thư viện thiết bị

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo cấp tốc Trung cấp Thư viện thiết bị. Lớp chứng chỉ 1, 3, 6 tháng! ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Tuyển sinh Cao học Công nghệ thông tin

Tuyển sinh Cao học Công nghệ thông tin! Đại học Thái Nguyên – Đại học CNTT và truyền thông! ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán

Trường Trung cấp Đông Đô liên kết với Đại học Mỏ tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán năm 2016. ĐĂNG KÝ HỌC NGAY!

Trung cấp Luật

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Luật! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Trung cấp Hành chính văn phòng

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Trung cấp Văn thư lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!

Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh Trung cấp Thư viện Thiết bị trường học! Thời gian học linh hoạt! Đăng ký học ngay!